Produktserie: Ecophon Focus

Ecophon Focus™ är en omfattande systemfamilj som stöder en rad alternativ genom olika kantdesigner, former, nivåer och monteringslösningar. Den synliga ytan är belagd med Akutex™ FT och baksidan är belagd med glasväv.